Mennink's Belastingadvies

  Euro
 
 

 

Wat verandert er in 2018?

 Met het aantreden van het nieuwe kabinet zijn er veel plannen gelanceerd. Zo gaat het aantal schijven in de inkomstenbelasting terug naar twee, worden tarieven lager en heffingskortingen hoger. Daar tegenover staat een hogere BTW en afbouw van aftrekposten rond de eigen woning. Veel discussie leverde de geplande afschaffing van de dividendbelasting op. Deze ‘grote’ veranderingen gaan pas in 2019 in. Voor 2018 zijn de wijzigingen veel bescheidener.

Heffingskortingen

Dit zijn kortingen op de te betalen aanslagen inkomstenbelasting. Een hogere heffingskorting zorgt daardoor voor een lagere belastingdruk. Op dit gebied is het vermelden waard:

  • het maximum van de algemene heffingskorting stijgt van € 2.254 naar € 2.265.

  • de ouderenkorting stijgt van € 1.292 naar € 1.452 voor zover het inkomen niet hoger is dan ruim 36.000 euro.

  • de alleenstaande ouderenkorting daalt van € 438 naar € 423.

Naast deze wijzingen worden elk jaar indexaties toegepast op bijvoorbeeld de schijflengtes.

Box 3

Het vrijgestelde deel per persoon stijgt van € 25.000 naar € 30.000. Hierdoor vallen meer mensen buiten deze belastingheffing. Eerder is al besloten niet meer uit te gaan van een standaard rendement van 4%. Voor de eerste € 75.000 belast vermogen bedraagt het gestelde rendement volgend jaar 2%. Boven de € 105.000 wordt van een hoger percentage uitgegaan.  

Andere belastingen

In de omzetbelasting wordt de categorie geneesmiddelen met het lage BTW-tarief wat strikter begrensd. De budgettaire gevolgen hiervan zijn voor de meeste consumenten vrij klein.

In de vennootschapsbelasting wordt de eerste schijf verkort van € 350.000 naar € 200.000. Het tarief in deze belasting wordt met ingang van 2019 verlaagd met 1% in beide schijven. Uiteindelijk moeten de tarieven in de eerste en tweede schijf uitkomen op respectievelijk 16 en 21%.

  LaPalma2013 web003.jpg

Wellicht plukt u in 2018 al de nodige vruchten van de lastenverlichting. Op de foto bananenplantage op La Palma (Canarische eilanden)