Mennink's Belastingadvies

  Euro
 
 

 

Kleineondernemersregeling BTW voordelig?

Regelmatig wordt de vraag gesteld of het gunstig is om te opteren voor de nieuwe kleineondernemersregeling voor de BTW. Tegenwoordig moet je hiervoor een expliciete keuze maken, terwijl je vroeger in de loop van het jaar kon bepalen of je van deze regeling kon profiteren.

Bij deelname aan de kleineondernemersregeling moet de omzet onder de € 20.000 liggen en kan er geen BTW in rekening worden gebracht. Een groot verschil met de oude regeling is dat toen wel BTW in rekening gebracht werd en het BTW-saldo geheel of gedeeltelijk niet betaald hoefde te worden. Zo kon er maximaal € 1.345 aan geheven BTW in eigen zak worden gehouden.

Doordat in de nieuwe situatie geen BTW geheven wordt, is de kleineondernemersregeling minder gunstig geworden. Het leidt vooral tot voordeel als je zaken doet met consumenten waarbij de BTW standaard al in de prijs is verdisconteerd. Doordat je hier geen BTW over af hoeft te dragen gaan deze ondernemers er meestal op vooruit. Als je daarentegen klanten hebt in het bedrijfsleven met wie je zoals gebruikelijk prijsafspraken exclusief BTW maakt, dan levert deelname aan de kleineondernemersregeling geen voordeel op. Je afnemers hebben geen voordeel, omdat de BTW voor hen aftrekbaar is. Hierdoor levert een verkoop zonder BTW niet meer op. Sterker, het wordt dan juist ongunstig. Keerzijde van de kleineondernemersregeling is dat de BTW op kosten die aan jou als ondernemer in rekening is gebracht niet tot aftrek leiden! Zeker als je zelf de nodige investeringen moet doen of relatief hoge inkoopkosten hebt, dan leidt deelname aan deze regeling juist tot een lagere winst!

Voordeel van de kleineonemersregeling is wel dat je niet meer aan de BTW-aangifte hoeft te denken, maar juist die periodieke verplichting is voor veel mensen juist goed om met enige regelmaat de administratie bij te houden, want dat blijft verplicht.

 

  LaPalma2013 web003.jpg

  Bananen kennen een BTW-tarief van 9%. Een beetje handelaar zet er al gauw meer dan € 20.000 van om. Op de foto bananenplantage op La Palma (Canarische eilanden)