Mennink's Belastingadvies

  Euro
 
 

Werkkostenregeling wordt verscherpt

 Vanaf dit jaar is de werkkostenregeling verplicht. Deze regeling vervangt eerdere regels over diverse kleine en aanvullende beloningen in de Loonbelasting. Kern van de regeling is dat de werkgever een vrije ruimte heeft om voor 1,2% van de totale loonsom vrijgestelde beloningen te verstrekken. Bij een hoger percentage dan 1,2%, wordt het meerdere met een eindheffing van 80% belast. Dit lijkt veel, maar brutering (van de nettobeloning omrekenen naar brutoloon) is vaak duurder.

 Typische beloningen die in deze categorie thuishoren zijn kerstpakketten, personeelsfeesten, cadeautjes en gratificaties. Ook is het mogelijk om een bonus toe te kennen als de ruimte nog niet is volgemaakt. Vanaf 2016 wordt het ‘gebruikelijkheidscriterium’ aangescherpt. Vanaf dat moment mogen (grotere) bonussen niet langer worden ondergebracht in de werkkostenregeling en zijn deze bedragen belast zoals regulier loon dat ook is.

 Het is verstandig de kosten die voor de werkkostenregeling in aanmerking komen op een aparte grootboekrekening bij te houden. Zo kan beter worden geschat of er nog ruimte is voor vrijgestelde beloningen. Bij de laatste aangifte loonheffingen van het jaar, of eventueel bij de eerste van het volgende jaar, moet u rekening houden met uitgaven in de werkkostenregeling die boven de 1,2% vallen, zodat de loonbelasting over dit deel alsnog wordt afgedragen.

 Verder is van belang dat reiskostenvergoedingen tot 19 cent per kilometer geheel zijn vrijgesteld en niet meetellen voor de werkkostenregeling. Dit geldt ook voor beroepskosten die de werknemer maakt en door de werkgever worden vergoed, zoals abonnementen, gereedschap en voorgeschoten kosten door de werknemer.