Mennink's Belastingadvies

  Euro
 
 

 

Kostenaftrek voor werknemers?

 

Als je kijkt naar de behandeling van verschillende inkomstenbestanddelen, dan worden loon en uitkeringen in veel opzichten karig bedeeld. Waar de meeste ondernemers niet alleen hun zakelijke kosten kunnen aftrekken en gebruik kunnen maken van leuke extraatjes als de zelfstandigenaftrek, kunnen werknemers en uitkeringsgerechtigden geen aftrekposten opvoeren.   

Om discussies over mogelijke kosten buiten de deur te houden, is de aftrek van kosten met uitzondering van een schrale tegemoetkoming voor reizen per openbaar vervoer uitgesloten. Ook noodzakelijke kosten als reiskosten, het dragen van enigszins representatieve kleding en vakliteratuur kan de werknemer niet aftrekken. Wel kan de werkgever deze doorgaans belastingvrij vergoeden.  

Uitruilen inkomstenbestanddelen 

Soms kun je als werknemer kiezen tussen een wat hoger loon of bepaalde vergoedingen, zoals een reiskostenvergoeding of een fiets van de zaak. In de meeste gevallen is het dan verstandig om een keuze te maken voor belastingvrij te vergoeden beloningen. Van een reiskostenregeling van bijvoorbeeld 100 euro houd je ook echt 100 euro netto over (per kilometer mag er niet meer worden vergoed dan 19 cent). Als je echter 100 euro bruto meer ontvangt, zal daar in veel gevallen niet eens 50 euro van overblijven. Een overweging is wel dat je bij dit hogere loon ook wat meer uitkeringsrechten hebt en ook iets meer pensioen opbouwt. Omdat de werkgever bij een uitruil van brutoloon naar een nettovergoeding ook nog eens geld bespaart aan sociale lasten, zou je als werknemer kunnen proberen zelfs een wat hogere vergoeding te ontvangen dan het bedrag aan ingeleverd brutoloon.  

Naast reiskostenvergoedingen kan je als werknemer ook kijken of vergoedingen gegeven kunnen worden voor scholingskosten of zaken die voor het werk noodzakelijk zijn. Helaas kent dit ook zijn beperkingen; er mogen bijvoorbeeld geen vergoedingen worden verstrekt voor kleding en schoeisel.

  Mocht er weinig tot niets in het vat zitten, dan is het goed om te weten dat je bij loon ‘uit tegenwoordige dienstbetrekking’ wel recht hebt op de arbeidskorting. Deze varieert in 2016van 0 tot 3.103 euro en wordt vanaf een inkomen vanaf 34.015 weer langzaam afgebouwd naar nihil. Uitkeringsgerechtigden moeten het volledig zonder arbeidskorting doen, zodat hun lastendruk relatief hoog is.