Mennink's Belastingadvies

  Euro
 
 

Welkom op onze website 

Koopkracht op de schop

Een nieuw belastingstelsel zit er voorlopig niet in. Wel heeft het nieuwe kabinet een aantal belangrijke wijzigingen gepland. De meeste veranderingen gaan overigens pas vanaf 2019 in.

Veel partijen willen de belastingheffing op arbeid verlagen en juiste hogere belastingen heffen op consumptie en vervuilende activiteiten. Wat de belasting op arbeid betreft, worden de huidige vier tarieven in de inkomstenbelasting vervangen door twee tariefschijven van ongeveer 37 en 49%. Voor de meeste mensen is dit gunstig, maar voor lagere inkomens leidt dit tot nadeel. Ten compensatie hiervan zullen de heffingskortingen (de korting op de verschuldigde inkomstenbelasting) worden verhoogd.

Tegenover de tariefsverlaging voor de midden- en hogere inkomens staat wel een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek en een afschaffing van de vrijstelling van het eigenwoningforfait in situaties waarin de hypotheekschuld grotendeels of helemaal is afgelost.

Voor de ondernemers die vanuit een BV opereren vormt de verlaging van de vennootschapsbelasting van 20 tot 16% (eerste schijf tot 200.000 winst) en 25 tot 21% voor hogere winsten een aardig plan.

Voor het aan de BV gekoppelde box 2 tarief in de inkomstenbelasting is juist een verhoging van 25% naar 28,5% gepland. De echte winst van de verlaging van de vennootschapsbelasting komt hierdoor vooral terecht bij de grote (internationale) bedrijven.

Het meest omstreden deel van de kabinetsplannen is de verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9%. Ondanks dat hier goede argumenten voor te vinden zijn, zal het lastig blijken hier de nodige draagvlak voor te krijgen, omdat veel consumenten en kleinere bedrijven zoals kapsalons en fietsenmakers hier nadeel van ondervinden.

Mennink’s belastingadvies volgt de nieuwe ontwikkelingen op de voet. De fiscale regels zijn soms lastig te interpreteren en het belastingrecht kent op elke regel weer uitzonderingen. Naast een grote mate van deskundigheid voelen we ons nauw betrokken bij onze klanten en zijn we alert waar het gaat om uw belangen.

   Blenheim Palace.jpg

  Voor onderwijs en cultuur is bijna 38 miljard beschikbaar in 2018. Op de foto Blenheim Palace in Oxfordshire, Engeland. 

Pensioenen blijven actueel

  Pensioenen blijven nog lang actueel 

    

meer

Werkkostenregeling verscherpt

Tot dusverre kon de werkkostenregeling soms worden gebruikt om grotere beloningen als bonussen te geven zonder veel loonbelasting te betalen. De regels voor dit soort ongebruikelijke situaties worden verscherpt.

 

meer