Mennink's Belastingadvies

  Euro
 
 

Vrijwilligersregeling nog aantrekkelijker  

Zodra je een beloning ontvangt, komt de loon- en inkomstenbelasting al snel om de hoek kijken. Er zijn gelukkig wel wat mogelijkheden voor fiscaalvriendelijke beloning, maar deze zijn niet ruim gezaaid. Een pareltje is de vrijwilligersregeling. 

De vrijwilligersregeling is in het leven geroepen om kleine beloningen in niet-commerciële verhoudingen, zoals binnen verenigingen en stichtingen, vrij te stellen. Vaak gaat het om symbolische vergoedingen van enkele euro’s per uur. Tot dusverre mocht maximaal 1.500 euro per jaar en 150 euro per maand onbelast vergoed worden. Vanaf 2019 zijn de bedragen verhoogd naar 1.700 euro per jaar en 170 euro per maand. Een belangrijke beperking is dat je maar bij één partij van deze regeling gebruik kunt maken; als je vrijwilligerswerk bij meerdere verenigingen verricht, moet je kiezen waar je gebruik maakt van de onbelaste vergoeding.  

Verder is het goed te weten dat zodra je meer ontvangt dan 1.700 euro de gehele beloning  belast is! Ook tellen ontvangen bedragen voor declaraties mee bij de maximale ruimte. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld 1.700 euro onbelast te ontvangen en daarnaast kosten te declareren. 

Soms spreekt een vrijwilliger met de organisatie waarvoor hij actief was af om de onbelaste vergoeding te ontvangen, waarop voor hetzelfde bedrag een gift werd gedaan. Zo kon er gebruik worden gemaakt van de giftenaftrek. Dit is niet toegestaan. De ontvanger van de vrijwilligersvergoeding moet de volledige beschikking hebben over het geld. Als daarna besloten wordt tot een gift, kan deze wel aftrekbaar zijn. Bepalend is wel dat het doen van de gift geen voorwaarde is om de vrijwilligersvergoeding te kunnen ontvangen. 

In elk geval is de vrijwilligersregeling voor velen een mooie regeling, vooral ook omdat het recht op toeslagen niet wordt beperkt door inkomsten uit deze regeling.

  hardlopersweb groot.jpg

  Het EK Atletiek in Amsterdam in 2016 werd mede mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers (foto Wim Mennink).