Mennink's Belastingadvies

  Euro
 
 

Belastingplan 2019; een greep uit de belangrijkste veranderingen  

Met Prinsjesdag 2018 heeft de regering haar eerste echte begroting gepresenteerd. In tegenstelling tot 2017 zijn er behoorlijk wat wijzigingen, al blijft veel ook bij het oude.  

Eerst het zuur; maatregelen die de koopkracht nadelig beïnvloeden  

De verhoging van het lage tarief van 6 naar 9% was al eerder geplande en gaat in per 1 januari 2019. Eerste levensbehoeften, maar ook bijvoorbeeld restaurantbezoek, kappers, boeken en overnachtingen in hotels worden hierdoor wat duurder.  

Ook zal de gemiddelde burger meer gaan betalen voor gas, al gaat de energiebelasting op elektriciteit iets omlaag. Ingrijpender is de vermindering van de korting op de energiebelasting. In 2018 ontvangt een huishouden € 308,54 korting op de energiebelasting, maar dat wordt teruggebracht naar

€ 257,54. Het verschil wordt nog wat groter doordat de BTW de rekening verder opdrijft. Omdat de goedkopere elektriciteit in de meeste gevallen niet opweegt tegen het duurdere gas zal de hogere rekening al snel meer dan honderd euro per jaar per huishouden bedragen  

Dan het zoet

De tarieven in de inkomstenbelasting dalen licht. In de tweede en derde schijf wordt het tarief 38,1% waarbij het tarief nu nog net boven de 40% ligt. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting stijgen licht en de inkomensafhankelijke combinatiekorting kent een wat snellere opbouw. Wel dalen de heffingskortingen nog steeds flink naarmate het inkomen stijgt. De algemene heffingskorting daalt met 5,147% vanaf het einde van de eerste schijf (ruim 20.000 euro) en de arbeidskorting kent een afbouwpercentage van maar liefst 6% vanaf een inkomen van € 34.060.  

Andere positieve maatregelen zijn de verhoging van de vrijwilligersregeling van 1.500 naar 1.700 euro en de verlaging van de Vennootschapsbelasting. In de eerste schijf daalt het tarief van deze belasting van 20 naar 19% en in de tweede schijf wordt het tarief 24,3%. Tot en met 2018 was dit nog 25%.

  watermolenwebgroot.jpg

 

Ook al wordt elektriciteit wat goedkoper, de energierekening vertoont een stijgende lijn. Niet iedereen heeft een eigen gratis energiebron. Op de foto de watermolen van Lage net over de grens bij Twente.