Mennink's Belastingadvies

  Euro
 
 

BTW-nummer eenmanszaken verandert

 Eenmanszaken hadden tot nu toe een BTW-nummer dat vrijwel geheel overeenkomt met het burgerservicenummer. Hierdoor ligt misbruik door derden op de loer en bovendien is het in strijd met de privacyrichtlijnen dat het burgerservicenummer van veel ondernemers ‘op straat’ ligt. De belastingdienst werd door de rechter gedwongen om deze ongewenste situatie te beëindigen.

Als u onderneemt in een rechtspersoon (BV, NV of stichting) of in een samenwerkingsverband (vennootschap onder firma) dan blijft het oude BTW-nummer geldig, omdat dit niet samenvalt met een burgerservicenummer van een natuurlijk persoon.

Als u wel onderneemt vanuit een eenmanszaak, dan ontvangt u een nieuw BTW-nummer. Dit nummer is door de belastingdienst herleidbaar naar uw oude BTW-nummer. Het oude nummer verdwijnt niet, maar kan niet meer worden gebruikt naar de buitenwereld. 

Vanaf 1 januari 2020 moet u het nieuwe nummer gebruiken op uw facturen, de website en alle uitingen waarin uw BTW-nummer naar voren komt. Uiteindelijk bent u dan beter beschermd tegen toekomstig misbruik en is uw burgerservicenummer beter afgeschermd. Omdat het recht op aftrek van BTW door uw afnemers afhangt van een correcte factuur is het ook in het belang van klanten en relaties dat u vanaf het begin het juiste BTW-nummer hanteert. Doet u zaken met het buitenland en levert u goederen en/of diensten tegen het nultarief, dan moet u uw nieuwe nummer zeker doorgeven aan deze klanten binnen de EU. Zij moeten dat nummer namelijk gebruiken voor hun aangifte intracommunautaire prestaties.

 routebordjesgroot.JPG

Op tijd voorsorteren brengt u dicht bij de juiste bestemming.