Mennink's Belastingadvies

  Euro
 
 

 Verhuizen zonder overdrachtsbelasting?

 Nog niet zo heel lang geleden moest je bij aankoop van een pand rekening houden met een extra last van 6% voor de overdrachtsbelasting. Belangrijkste uitzondering was de aankoop van een nieuwbouwwoning waar dan weer BTW over geheven werd.

 Al sinds 2011 is er midden in de kredietcrisis besloten het tarief voor woningen te verlagen naar 2%. Voor ander onroerend goed, zoals winkels, kantoren en scholen bleef het tarief van 6% gelden. In de afgelopen tien jaar is de woningmarkt een stuk krapper geworden. Om starters te helpen ging al eerder een vrijstelling gelden in de schenkbelasting van € 100.000 euro voor schenkingen voor de eigen woning voor de groep tot 35 jaar. Afgelopen jaar is hierbij het nultarief in de overdrachtsbelasting gekomen voor dezelfde groep kopers tot 35 jaar. Dit hoeft niet per se de eerste aankoop van een huis te zijn, maar er kan per persoon maximaal één keer gebruik worden gemaakt.

 Waar in de eerste opzet geen maximumprijs voor deze vrijstelling was vastgelegd, is met ingang van 1 april 2021 deze regeling alleen van toepassing voor woningen van maximaal

€ 400.000. Bij de aankoop moet dan een verklaring worden overlegd dat de woning voor eigen bewoning is bestemd (en niet bijvoorbeeld voor verhuur). Deze verklaring gaat dan deel uitmaken van de notariële koopakte.

 Nog meer vrijstellingen in de overdrachtsbelasting

Gelukkig zijn er nog meer vrijstellingen in de overdrachtsbelasting. Als je in het huwelijk treedt in gemeenschap van goederen of juist uit elkaar gaat vindt bijna altijd gedeeltelijke eigendomsoverdracht plaats zonder heffing. Dit geldt doorgaans ook bij verdeling van een erfenis. Ook situaties waarin sprake is van bedrijfsopvolging komen in aanmerking voor vrijstelling.

Het is de vraag of de lagere tarieven en vrijstellingen veel woningzoekenden geholpen hebben of juist een verdere bijdrage hebben geleverd aan de oververhitting van de woningmarkt. In elk geval is het goed te weten dat de overdrachtsbelasting meestal geen grote belemmering vormt voor het kopen van een woning. Voor andere panden geldt tegenwoordig een tarief van 8%, zodat beleggers en verhuurders daar wel serieus rekening mee moeten houden.

 Pageshuis.jpg