Mennink's Belastingadvies

  Euro
 
 

Pensioenen blijven nog lange tijd actueel 

Het is een onderwerp waar weinig mensen vrijwillig induiken en dat ook nog behoorlijk ingewikkeld is.

Toch zit er een heldere structuur achter het ‘pensioengebouw’. Er zijn drie pijlers:

  • De basisvoorziening is de AOW, iedere ingezetene in Nederland kan rekenen op een basis waarmee je rond kan komen als je goedkoop woont en een laag uitgavenpatroon hebt;

  • De tweede pijler vormt het opgebouwde pensioen via werkgevers of vrijwillige pensioenen. Als je een redelijk arbeidsverleden hebt, zou dat op een redelijke plus boven de AOW moeten uitkomen.

  • In de derde pijler zitten zelf opgebouwde voorzieningen als lijfrentepolissen en bankspaarrekeningen. Eventueel kun je gewoon spaargeld hier ook onder verstaan.  

De ingangsdatum van de AOW hangt van je leeftijd af. Momenteel ligt de basis op 67 jaar en drie maanden, maar dat kan lager zijn als je al wat ouder bent of juist hoger als je nog vrij jong bent. De pensioenen uit de tweede pijler gaan tegenwoordig ook vaak op 67e jarige leeftijd in. Er gelden nog wat uitzonderingen, zeker als je bijvoorbeeld ook vroegpensioenrechten hebt opgebouwd.  

Individuele potjes

Momenteel wordt gewerkt aan een ander pensioensysteem waarbij iedereen een individueel potje heeft met een gedeelde buffer voor tegenslagen. In de huidige opzet heb je wel recht op een deel van de totale pot, maar is dit niet herleidbaar tot een individuele rekening. Omdat de nieuwe inrichting zowel gevolgen heeft voor oudere en jongere werknemers kan het nog enige tijd duren voordat werkgevers, werknemers en politiek tot een uiteindelijke oplossing komen.  

mijnpensioenoverzicht.nl

Het is altijd interessant om te kijken hoe de opbouw van de pensioenrechten eruit ziet. Daarvoor kun je terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hierop staat zowel de AOW-opbouw als de stand van de rechten bij pensioenfondsen. Als je zelf nog vermogen in lijfrenten of bankspaarproducten hebt, moet je dat erbij optellen om uit te komen op een redelijke verwachting van het toekomstige pensioen. Hierbij moet wel worden aangetekend dat toekomstige gebeurtenissen nog wel invloed kunnen uitoefenen op de rechten, vooral als die ver in de toekomst liggen.

 

 

 gekleurdedeuren-webgroot.jpg

Klassieke badhuisjes in Lyme Regis aan de Jurassic Coast aan de zuidkust van Engeland. Ook een leuke pensioenbestemming.