Mennink's Belastingadvies

  Euro
 
 

Welkom op onze website 

 Afbouw aftrekposten binnenkort actueel

Het betalen van inkomstenbelasting volgens het hoogste tarief had tot dusverre een belangrijk voordeel; aftrekposten verlaagden het inkomen in de duurste schijf, zodat de waarde van aftrekposten ook hoog was. Als je na aftrek van het eigenwoningforfait 20.000 euro hypotheekaftrek had, leidde deze aftrekpost tot een voordeel van ruim 10.000 euro. Omdat een goed inkomen vaak vergezeld ging van hoge aftrekposten, viel de uiteindelijke belastingdruk toch mee. Andere flinke posten die het inkomen en de bijbehorende belasting konden verlagen waren bijvoorbeeld alimentatieverplichtingen, lijfrentepremies maar ook de zelfstandigenaftrek voor ondernemers.  

Vanaf 2020 is aftrek nog steeds mogelijk, maar vindt afbouw van de aftrekposten plaats naar het niveau van de eerste schijf. Bij het voordeel van een saldo van 20.000 euro hypotheekaftrek daalt de waarde van deze post van eerder ruim 10.000 euro naar 7.400 euro. Er valt iets voor te zeggen dat de aftrekpost voor iedereen dezelfde waarde moet hebben en niet afhankelijk is van je inkomen. Aan de andere kant zijn mensen soms lange termijnverplichtingen aangegaan en kampen met een behoorlijke tegenvaller. Overigens is de afbouw voor de hypotheekaftrek al vijf jaar aan de gang met kleine stapjes van een half procent, maar dat tempo wordt vanaf 2020 dus flink verhoogd!

Als belastingadviseur kun je rond wetswijzigingen de nodige meerwaarde realiseren. Zo kan een gedeeltelijke aflossing van de hypotheek een goed advies zijn, vooral omdat de grondslag in box 3 hierdoor daalt. De aangifte is altijd een goed moment om te bekijken of er nog winst te behalen is, maar ook door het jaar heen zijn er momenten waarop je als belastingadviseur diensten kunt bewijzen. Dit geldt voor vermogende klanten, maar zeker ook voor mensen met een lager inkomen. Zo blijven veel toeslagmogelijkheden nog maar beperkt benut. 

Bij Mennink’s belastingadvies wordt met interesse en deskundigheid aan uw zaak gewerkt. Door de kleinschalige opzet zijn we betrokken bij onze klanten en blijven we alert bij het behartigen van uw belangen.

 

   Blenheim Palace.jpg

 

  Voor onderwijs en cultuur is bijna 38 miljard beschikbaar in 2018. Op de foto Blenheim Palace in Oxfordshire, Engeland. 

Pensioenen blijven actueel

  Pensioenen blijven nog lang actueel 

    

meer

Werkkostenregeling verscherpt

Tot dusverre kon de werkkostenregeling soms worden gebruikt om grotere beloningen als bonussen te geven zonder veel loonbelasting te betalen. De regels voor dit soort ongebruikelijke situaties worden verscherpt.

 

meer