Mennink's Belastingadvies

  Euro
 
 

Welkom op onze website 

 Lastenverschuivingen 

Waar de regering eerder bijzonder vriendelijk leek te zijn voor het bedrijfsleven, met de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting als belangrijkste symbool, zijn de bakens nu verzet. De tariefsverlagingen in de vennootschapsbelasting vallen beperkter uit en gaan pas later in. Ook moeten de tariefsverlagingen worden betaald door minder aftrekposten en beperking van verliesverrekening.  

Zelfstandigen in de inkomstenbelasting verliezen een deel van de zelfstandigenaftrek, al gebeurt dat met relatief kleine stappen van 250 euro.  

Voor de inkomstenbelasting is er een symbolische mijlpaal behaald met het invoeren van het tweeschijvensysteem. Hierdoor wordt 90% van de belastingbetalers alleen binnen de eerste schijf belast, al ligt het voor AOW-gerechtigden weer wat anders. Deze eerste schijf bedraagt 38,1%, maar door de werking van de heffingskortingen kan de belastingdruk nog sterk afwijken. Daarnaast zullen aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek niet meer tegen het tarief in de hoogste schijf afgetrokken kunnen worden. Een ‘eerlijke’ inkomenspolitiek verdraagt zich slecht met het streven naar eenvoud.

Het indienen van een juiste en financieel verstandige aangifte blijft vaak lastig. Daarnaast spelen allerlei factoren een rol zoals het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting en de toeslagen. Voor ondernemers komen hier weer belastingen bij zoals de BTW, loon- en vennootschapsbelasting.

Mennink’s belastingadvies is goed op de hoogte van de verschillende belastingen en hun onderlinge samenhang. De rol van deskundig adviseur wordt gecombineerd met belangstelling voor de klant, zodat een persoonlijk optimaal advies centraal staat.

 

 zonnewijzergroot.JPG

 

   Mennink’s belastingadvies blijft bij de tijd. Op de foto de Zytglogge in Bern, Zwitserland

   

Pensioenen blijven actueel

  Pensioenen blijven nog lang actueel 

    

meer

Werkkostenregeling verscherpt

Tot dusverre kon de werkkostenregeling soms worden gebruikt om grotere beloningen als bonussen te geven zonder veel loonbelasting te betalen. De regels voor dit soort ongebruikelijke situaties worden verscherpt.

 

meer